Mikä mediakurssi?

Medialukutaidolla ja monipuolisella tiedonhallinnalla on yhä kasvava merkitys sekä työelämässä että yhteiskunnassa. Myös nyt uudistettu sähköinen ylioppilastutkinto mittaa entistä enemmän kykyä vertailla ja analysoida erityyppisiä digitaalisia lähteitä ja mediasisältöjä.

Nyt kolmannessa jaksossa alkavalla mediakurssilla tarkastellaan erilaisia tapoja vaikuttaa mediassa, esimerkkeinä tästä aloitteet, keskustelupalstat ja sähköinen äänestäminen. Kurssilla seurataan myös ajankohtaisia tapahtumia sähköisessä mediassa ja tutkitaan median vaikutusta yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mitä uusia mediavaikuttamisen mahdollisuuksia esimerkiksi puolueet, kansalaisjärjestöt, eduskunta tai Euroopan unioni tarjoavat?

Kurssilla harjoitellaan uutisjuttujen tekemistä toimittajan näkökulmasta yhteistyössä Ylen toimittajan eli uutiskummin kanssa. Simuloidaan erilaisia haastattelutilanteita. Uutiskummi vierailee myös koululla kertomassa toimittajan ammatista ja ohjaa työpajoja. Tehdään uutisjuttu presidentinvaalikampanjasta ja haastatellaan presidenttiehdokkaita. Vieraillaan Sanomatalossa ja tutustutaan toimittajan arkipäivään Helsingin Sanomien uutistoimituksessa.

Kurssilla tuotetaan erityyppisiä mediasisältöjä, vertaillaan ja arvioidaan niitä lähdekriittisten menetelmien avulla, keskustellaan, argumentoidaan ja navigodaan sosiaalisessa mediassa. Miten kirjoittaa perusteltu ja vakuuttava mielipide? Kirjoitetaan blogi, kolumni ja artikkeli annetusta aiheesta.

Suomen Asianajajaliitto järjestää lisäksi lukiolle esitelmätilaisuuden, jonka aiheena ovat mm. yksityisyyden suoja, nettietiketti, tekijänoikeudet ja turvallinen asiointi netissä.

Parhaat jutut julkaistaan kurssia varten luodulla blogisivustolla, koulun kotisivulla ja Facebook-sivustolla sekä Ylen verkkosivuilla.

Kurssi on osa koulun tämänvuotista medialukutaitoprojektia, jonka opetuksellisena tavoitteena on antaa oppilaille työkaluja erityyppisten mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen.

Yhteistyökumppanit: Yleisradio, Faktabaari, Suomen Asianajajaliitto.